KĀDĒĻ IR JĀVEIC OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES?

Pirmkārt, OVP veikšana ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvo aktu prasība, taču OVP veikšanai ir arī praktiski apsvērumi, tās ir vajadzīgas gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem.

VEICOT OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES SAVIEM DARBINIEKIEM, JŪS:

NOTEIKSIET VAI NODARBINĀTĀ VESELĪBAS STĀVOKLIS PIEĻAUJ STRĀDĀT DARBA VIETĀS, KUR SASTOPAMI KONKRĒTI DARBA RISKA FAKTORI;

Cilvēks ar smagām aknu slimībām nevar strādāt ar ķīmiskajām vielām, kas izraisa toksiskus aknu bojājumus.

NOTEIKSIET VAI NODARBINĀTAIS VAR VEIKT DARBU KONKRĒTOS DARBA APSTĀKĻOS, ŅEMOT VĒRĀ KA VESELĪBAS TRAUCĒJUMU DĒĻ VAR NOTIKT NELAIMES GADĪJUMS DARBĀ AR PAŠU NODARBINĀTO VAI APKĀRTĒJIEM;

Cilvēks ar epilepsiju nevar strādāt par kravas celtņa operatoru.

NOTEIKSIET VAI NODARBINĀTAJAM NAV KĀDS VESELĪBAS TRAUCĒJUMS, KAS KONKRĒTO DARBA VIDES RISKU FAKTORU IETEKMĒ VAR SAASINĀTIES VAI KĻŪT SMAGĀKS;

Cilvēkam ar hronisku bronhītu darbs putekļos var izraisīt biežākus saasinājumus un neatgriezeniskus elpceļu bojājumus, tāpēc viņš nevar strādāt putekļainā vidē.

SAVLAICĪGI IDENTIFICĒSIET VESELĪBAS TRAUCĒJUMUS, KAS DARBINIEKIEM RADUŠIES DARBA VIDES KAITĪGO FAKTORU IETEKMES REZULTĀTĀ;

Diagnosticējot slimību agrīnā stadijā, ārstēšana un rehabilitācija būs daudz efektīvāka.

IDENTIFICĒSIET, VAI NODARBINĀTAJAM NAV ATTĪSTĪJUSIES KĀDA VISPĀRĒJA RAKSTURA SASLIMŠANA, KURAS DĒĻ NODARBINĀTĀ VESELĪBAS STĀVOKLIS NEATBILST VEICAMAJAM DARBAM;

Paaugstināts asinsspiediens vai koronārā sirds slimība var pasliktināties līdz tādai stadijai, ka darbs naktīs vairs nav pieļaujams

REGULĀRI UN KVALITATĪVI VEIKTAS OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES ĻAUJ LAIKUS ATKLĀT KAITĪGO FAKTORU IETEKMI UZ NODARBINĀTO VESELĪBU UN IZSTRĀDĀT PREVENTĪVUS PASĀKUMUS

Tas palīdz novērst šo kaitīgo faktoru ietekmi, nepieļaujot nodarbināto saslimšanu, kā arī ļauj atklāt arodslimības, ar darbu saistītas slimības un vispārēja rakstura slimības agrīnās stadijās, kad iespējama efektīva ārstēšana un rehabilitācija. Tādējādi darba devējam ilgstoši būs veseli, kvalificēti un darbspējīgi nodarbinātie, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un/vai kvalitāti.

KAM JĀVEIC OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES?

2015.gadā darba vietā dabīgā nāvē miruši 48 darbinieki

MK 219.NOTEIKUMI NOSAKA, KA OBLIGĀTĀ VESELĪBAS PĀRBAUDE IR JĀVEIC:

 1. Personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas;
 2. Nodarbinātajiem:
 • periodiski vienu reizi 1-3 gados,
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai apstākļiem,
 • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
 • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
 • pēc darba devēja iniciatīvas.

KĀDĒĻ UZTICĒTIES OVP PROF?

IZVĒLOTIES MŪSU PAKALPOJUMUS JŪSU UZŅĒMUMS IEGŪST

 • Pārliecību par Jūsu darbinieku veselību.
 • Drošību, ka darbinieka veselības stāvoklis atbilst darba pienākumiem.
 • Nepārtrauktu darba procesu, jo OVP tiek veikta Jūsu uzņēmuma telpās.
 • Apmierinātu darbinieku, kam nav jāpatērē savs brīvais laiks pārbaudēm.
 • Naktsmieru, jo Jūs ievērojiet Latvijas valsts likumdošanas prasības.
Switch The Language

  Mēs saprotam efektīvas resursu izmantošanas nozīmi obligātās veselības pārbaužu ( OVP) veikšanā un izprotam uzņēmumu un to darbinieku vēlmi pārbaudīt savu veselības stāvokli nepatērējot tam daudz laika. Mēs esam apvienojuši profesionālu speciālistu komandu, kura nodrošina obligātās veselības pārbaudes Jūsu uzņēmuma darbiniekiem Jums ērtā laikā un vietā.

  ADRESE

  Dzirnavu iela 55-6, Rīga

  TĀLRUNIS

  +371 29 49 88 51

  EPASTS

  info@ovpprof.lv